Opsporen, selecteren en afleiden van (bedrijfs)grenswaarden voor gevaarlijke stoffen op de werkplek

15 oktober 2018

Sinds 2007 bent u als bedrijf zélf verantwoordelijk voor het opsporen en vaststellen van grenswaarden voor alle gevaarlijke stoffen waarmee u werkt. Dit is een verplichting in het kader van de Arbowet. In veel gevallen kunt u gebruik maken van bestaande grenswaarden, maar soms moet u ook zelf aan de slag om een grenswaarde af…

Lees verder

Kom werken bij ChemRADE!

9 oktober 2018

Wij zijn op zoek naar een Enthousiaste adviseur gevaarlijke stoffen (v/m)   om ons dynamische team van arbeidshygiënisten, toxicologen en gezondheidswetenschappers te versterken. ChemRADE BV te Nijmegen levert software en adviesdiensten op het gebied van risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen. Wij zijn actief in diverse sectoren in binnen- en buitenland. Onze klanten zijn onder meer bedrijven…

Lees verder

Hoe krijgt u grip op inkomende veiligheidsinformatiebladen in uw bedrijf?

4 september 2018

Een goed gevaarlijke stoffenbeleid begint met een up-to-date Register Gevaarlijke Stoffen met hierin informatie over de producten en stoffen in uw bedrijf. Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is hiervoor een belangrijke bron van informatie. In de praktijk is het echter niet altijd makkelijk om uw register compleet te krijgen én up-to-date te houden, ondanks het feit dat uw…

Lees verder

Concrete REACH-tips voor eindgebruikers van gevaarlijke stoffen (deel 2)

16 mei 2018

De REACH-wetgeving is de meest geavanceerde en uitgebreide wetgeving voor chemische stoffen ter wereld en bestaat alweer 10 jaar. Doel van REACH is een veilig gebruik van chemische stoffen en bescherming van de gezondheid (van werknemers en consumenten) en het milieu. Ook als eindgebruiker van chemische producten heeft u een aantal REACH-verplichtingen. In deze blogs…

Lees verder

Concrete REACH-tips voor eindgebruikers van gevaarlijke stoffen (deel 1)

8 mei 2018

De REACH-wetgeving is de meest geavanceerde en uitgebreide wetgeving voor chemische stoffen ter wereld en bestaat alweer 10 jaar. Het doel van REACH is veilig gebruik van chemische stoffen en bescherming van de gezondheid (werknemers en consumenten) en het milieu. Wat REACH ons tot nu toe heeft gebracht is onlangs op een rijtje gezet. Uit de…

Lees verder

Registratie CMR-stoffen in vier concrete stappen op orde.

26 februari 2018

Begin februari kopte de NOS dat bedrijven laks zijn met de registratie van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Hoewel zij al sinds jaar en dag verplicht zijn om kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR-stoffen) te registeren, gebeurt dit in de praktijk slechts beperkt, zo blijkt uit een rapport dat is opgesteld in opdracht van het ministerie…

Lees verder