Toepassingsgebied en functionaliteiten

 • Waar is ChemRADE precies voor bedoeld?

  • ChemRADE is een webapplicatie waarmee je in eigen beheer een register gevaarlijke stoffen kunt opstellen en risicobeoordelingen voor alle relevante werkhandelingen met gevaarlijke stoffen in uw bedrijf kunt uitvoeren. ChemRADE is daarom uitstekend inzetbaar in het kader van het 4-stappenplan van de Inspectie SZW (I-SZW). Wilt u meer weten, bekijk dan eens onze overzichtspagina.
 • Accepteert Inspectie SZW ChemRADE als methode voor de risico inventarisatie en evaluatie van gevaarlijke stoffen?

  De Inspectie SZW erkent ChemRADE als officiële beoordelingstool bij de risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen in uw bedrijf. In ChemRADE zijn de algoritmes van het Stoffenmanager exposure model en het ECETOC-TRA exposure model ingebouwd. Lees hier meer over op de website van I-SZW gevaarlijke stoffen: www.zelfinspectie.nl.

 • Is ChemRADE te gebruiken in het kader van REACH?

  Ja, ChemRADE is goed inzetbaar in het kader van de huidige REACH wetgeving, onder andere door onze nieuwe REACH-module, waar de Use Compliance Check op eenvoudige wijze mee uitgevoerd kan worden. Daarnaast kunt u schattingen uitvoeren met het ´ECETOC Targeted Risk Assessment (TRA)´-algoritme in ChemRADE, waar u bijvoorbeeld blootstellingsscenario’s eenvoudig mee kan doorschatten. Zo kunt u snel en eenvoudig bepalen of de blootstelling ook bij afwijkend gebruik onder controle is.

 • Ik heb al een Register Gevaarlijke stoffen. Kan dat worden overgenomen in ChemRADE?

  Ja, met het ChemRADE import format kunnen eenvoudig alle beschikbare product- en stofgegevens worden geïmporteerd in ChemRADE.

 • Hoe worden grenswaarden in ChemRADE bepaald?

  Op basis van de beschikbare grenswaarden wordt in ChemRADE automatisch een bedrijfsgrenswaarde (8u-tgg en 15min-tgg) voor een stof bepaald. Dit gebeurt naar analogie van de SER leidraad voor het afleiden van bedrijfsgrenswaarden. Indien geen grenswaarde is ingevoerd wordt in ChemRADE op basis van de COSHH Control Banding methodiek automatisch een tentatieve grenswaarde bepaald. Indien gewenst kunt u in ChemRADE ook een grenswaarde voor een mengsel vastleggen.

 • Hoe wordt de gevaarsclassificatie van producten en stoffen in ChemRADE bepaald?

  De gevaarsclassificatie (of Hazard Group) van een product of stof in ChemRADE wordt automatisch bepaald op basis van de COSHH Control Banding methodiek.

 • Hoe wordt de CMR-classificatie van producten en stoffen in ChemRADE bepaald?

  De CMR-classificatie (Carcinogeniteit, Mutageniteit, Reproductietoxiciteit) van producten en stoffen worden in ChemRADE automatisch bepaald op basis van ingevoerde H-zinnen, conform de CLP Verordening. Indien gewenst kunt u deze classificatie nog handmatig aanpassen.

 • Kan ik de in ChemRADE gedefinieerde activiteiten en werkplekken kopiëren naar andere producten?

  In ChemRADE worden activiteiten en werkplekken eenmalig gedefinieerd. Bij het uitvoeren van een risicobeoordeling hoeft men slechts de betreffende activiteiten en werkplekken te koppelen aan een product middels een drop-down menu. Een set van gemaakte product-activiteit-werkplekcombinaties kan vervolgens eenvoudig van het ene product worden doorgekopieerd naar een selectie van andere producten.

 • Kan ik met ChemRADE risico's prioriteren?

  Nee, met ChemRADE beoordeel je direct het risico van blootstelling. Dankzij de efficiënte wijze van risicobeoordeling kan de fase van prioriteren worden overgeslagen.

 • Hoe worden de blootstellingschattingen in ChemRADE berekend?

  ChemRADE bevat de algoritmes van de gevalideerde modellen ´Stoffenmanager exposure model´ en´ECETOC Targeted Risk Assessment (TRA)´. De risicobeoordeling in ChemRADE wordt berekend aan de hand van deze algoritmes.

 • Hoe ziet een risicobeoordeling in ChemRADE er precies uit?

  Na het maken van een product-activiteit-werkplekcombinatie wordt voor iedere component in het product een schatting gegeven van de luchtconcentratie tijdens deze activiteit. Op basis van de ingevoerde taakduur en -frequentie wordt bovendien een daggemiddelde concentratie berekend. De schattingen worden automatisch getoetst aan de 8u-TGG en 15min-TGG grenswaarden van de componenten, zodat direct inzichtelijk is of de gezondheidsrisico’s al dan niet beheerst zijn.

 • Ik ben verplicht de risico's te beoordelen zonder rekening te houden met het gebruik van PBM. Kan dat in ChemRADE?

  Ja. ChemRADE geeft naast de reguliere risicobeoordeling ook een risicobeoordeling die is gecorrigeerd voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

 • Wat is de mate van betrouwbaarheid van de blootstellingsschattingen in ChemRADE?

  ChemRADE bevat de algoritmes van de gevalideerde modellen´Stoffenmanager exposure model´ en´ECETOC Targeted Risk Assessment (TRA)´. De risicobeoordeling in ChemRADE wordt berekend aan de hand van deze algoritmes.

 • Kan ik met ChemRADE ook de risico's van huidblootstelling beoordelen?

  Ja, door de implementatie van het algoritme van ‘ECETOC Targeted Risk Assessment (TRA)´ wordt in ChemRADE ook de huidblootstelling kwantitatief bepaald en getoetst aan de beschikbare huidgrenswaarden (dermale DNEL’s).

 • Welke rapportagemogelijkheden biedt ChemRADE?

  Met ChemRADE kunnen op eenvoudige wijze producten- en stoffeninformatie, alle blootstellingsschattingen en risicobeoordelingen, het Plan van Aanpak en werkplekinstructiekaarten als Excel- of PDF bestand worden gerapporteerd. De informatie kan naar wens worden gesorteerd en gefilterd.

 • Welke systeemeisen gelden er voor ChemRADE?

  ChemRADE is een webapplicatie en kan zodoende op ieder systeem met toegang tot het internet worden gebruikt.

 • Is ChemRADE goed beveiligd?

  Ja, de gegevens in ChemRADE worden opgeslagen op een goed beveiligde en beheerde server. De informatieoverdracht tussen server en webbrowser vindt plaats via een versleutelde SSL-verbinding. Wij bieden ook kosteloos de mogelijkheid om bij het inloggen aanvullend gebruik te maken van een veiligheidscode die u persoonlijk wordt toegezonden (zogenoemde 2-factor authenticatie) om u extra te beschermen tegen ongewenste binnendringers.

 • In welke branches wordt ChemRADE momenteel gebruikt?

  Op dit moment werken verschillende bedrijven uit de volgende branches met ChemRADE:
  – Petrochemie (waaronder multinationals in productie van chemische grondstoffen en overslagbedrijven),
  – Chemie (samenstellers van producten voor professionele en consumentenmarkt, waaronder lijmfabrikanten en smeermiddelenleveranciers, analyselaboratoria);
  – Food (onder andere snoepfabrikanten en tabaksverwerkers),
  – Farma (synthese en verpakking van geneesmiddelen).