Hoe krijgt u grip op inkomende veiligheidsinformatiebladen in uw bedrijf?

Blog   04-09-2018

Een goed gevaarlijke stoffenbeleid begint met een up-to-date Register Gevaarlijke Stoffen met hierin informatie over de producten en stoffen in uw bedrijf. Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is hiervoor een belangrijke bron van informatie. In de praktijk is het echter niet altijd makkelijk om uw register compleet te krijgen én up-to-date te houden, ondanks het feit dat uw leveranciers wettelijk verplicht zijn om juiste en volledige VIBs te leveren. In het kader van de REACH-regelgeving is het bovendien extra belangrijk om grip te krijgen op de stroom van VIBs in uw bedrijf.

 

Hieronder leest u waarom en krijgt u tips om zelf uw zaken op orde te krijgen, zonder de inzet van dure en wellicht overbodige VIB-beheer pakketten.

 

Centrale ontvangst van VIBs

Een simpel maar in onze ogen effectief begin van een up-to-date Register Gevaarlijke Stoffen is een centraal emailadres waar uw leveranciers de VIBs naar toe kunnen sturen. Maak hiernaast met uw afdeling Inkoop de afspraak dat een chemisch product niet kan worden ingekocht (of de factuur niet eerder wordt betaald) dan na ontvangst van het bijbehorende en meest recente VIB.

 

Tip: Maak een apart e-mailadres aan voor centrale ontvangst van uw VIBs!

 

Kwaliteit van een VIB

Volgens Inspectie-SZW is een VIB dat is opgesteld vóór 1 december 2010 te oud om aan de laatste regelgeving te voldoen. Ook een VIB met alleen R(isk)-zinnen in plaats van H(azard)-zinnen van na die datum voldoet ook niet meer aan de geldende regels. Immers, per 1 juni 2017 moeten alle chemische producten zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens de nieuwe CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging).

Indien u twijfelt aan de volledigheid of kwaliteit van een VIB, voer dan een simpele check uit met de VIB-check. Deze tool is door de overheid ontwikkeld, gratis toegankelijk en biedt tevens een automatische contactmogelijkheid met uw leverancier.

 

Tip: Voer een beknopte kwaliteitscheck uit op binnenkomende VIBs, eventueel gekoppeld aan uw inkoopprocedure, en stuur afwijkende VIBs terug! 

 

Extra aandacht voor extended SDS-en; uitgebreide VIBs conform REACH

Met het van kracht worden van de REACH-wetgeving zult u steeds vaker uitgebreide VIBs (extended-SDSen) ontvangen van uw leverancier. Deze bevatten, naast de 16 standaard rubrieken, ook een lange bijlage (Annex) met blootstellingscenario’s. Vooralsnog betreft het vaak enkelvoudige stoffen, maar op termijn zullen er ook van alle mengsels uitgebreide VIBs worden verspreid. Men spreekt dan niet meer van blootstellingsscenario’s maar van zogenaamde ‘Safe Use Mixture Information’ (SUMIs). Vanaf het moment dat u een uitgebreid VIB ontvangt heeft u 12 maanden de tijd om aan te tonen dat u met de stof werkt volgens de veilig werk instructies van uw leverancier, dit wordt in correcte termen de ‘use-compliance-check’ genoemd.

 

Tip: Om aan uw REACH-verplichtingen te kunnen voldoen, is het belangrijk om minimaal de ontvangstdatum van een uitgebreid VIB en contactinformatie over uw leverancier vast te leggen!

 

VIB-beheer uitbesteden of zelf doen?

Er zijn verscheidene aanbieders die bedrijven ontzorgen in het beheren van VIBs. Naast het feit dat deze diensten relatief kostbaar kunnen zijn, kan het goed zijn dat toch niet alle benodigde informatie wordt aangeleverd. Denk hierbij aan het ontbreken van een exacte ontvangstdatum van het ext-SDS en het feit dat je uitsluitend de VIBs van jouw leveranciers in huis moet hebben en niet van een soortgelijk product van een andere leverancier. Daarnaast is het goed om te realiseren dat je met dit type dienstverlening vaak nog niet automatisch alle informatie op orde hebt voor het uitvoeren van een risicobeoordeling (conform het 4-stappenplan van I-SZW) om aan de Arbowet te voldoen. Dit komt bijvoorbeeld omdat het (aangereikte) VIB doorgaans een deel van de benodigde informatie niet bevat en je als bedrijf bijvoorbeeld ook zelf bedrijfsgrenswaarden moet afleiden voor alle stoffen in het product.

 

Tip: Overweeg je ontzorging bij het beheren van VIBs? Ga dan in detail na hoe goed en volledig de aangeboden diensten zijn en voer een goede kosten-batenanalyse uit!

 

Met bovenstaande tips zet u enkele belangrijke stappen om zelf grip te krijgen op uw binnenkomende VIBs. Desgewenst kunnen wij u met een beperkte inspanning helpen om uw VIB-beheer verder op poten te zetten of uw huidige procedures te optimaliseren. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!