Basismodule

De basismodule van ChemRADE helpt u om aan de Arbowet verplichtingen te voldoen, conform het 4-stappenplan van I-SZW. De overige modules kunnen vervolgens aan de basismodule gekoppeld worden waardoor een systeem ontstaat volledig aansluitend bij de behoeften van uw bedrijf.

Een sterk uitgangspunt

In de basismodule zitten al alle functionaliteiten ingebouwd om te voldoen aan de verplichtingen van de Nederlandse Arbowet. Wij beschouwen de basismodule dan ook als een sterk uitgangspunt om uw eigen ChemRADE systeem op te bouwen. De basismodule van ChemRADE helpt u bijvoorbeeld met het opstellen van uw register gevaarlijke stoffen, inclusief registratiemogelijkheden voor CMR-stoffen. Tevens kunt u bedrijfsgrenswaarden afleiden volgens de SER-leidraad en kunt u op een efficiënte manier informatie uit Veiligheidsinformatiebladen (VIBs) of Safety Data Sheets (SDSs) beheren.

Beoordelen en borgen

Naast het op orde maken en houden van uw register gevaarlijke stoffen helpt de basismodule u ook om op een zeer efficiënte wijze risicobeoordelingen te maken van blootstelling op de werkplek. Daarnaast kunt u met ChemRADE   een plan van aanpak maken volgens de arbeidshygiënische strategie bij situaties met een verhoogd risico en kunt u diverse (management) rapportages samenstellen. Daarnaast zijn in de basismodule al verschillende onderdelen opgenomen die in het kader van de REACH-wetgeving verplicht zijn, zoals de mogelijkheid om Derived No Effect Levels (DNELs) op te nemen in uw stoffenregister.

Lees verder
De voordelen
  • Combined Shape Opstellen en beheren van het register gevaarlijke stoffen, inclusief aanvullende registratiemogelijkheden CMR-stoffen
  • Combined Shape Afleiden van bedrijfsgrenswaarden, conform de SER-leidraad
  • Combined Shape Beoordelen van de gezondheidsrisico’s met een gevalideerd schattingsmodel
  • Combined Shape Berekenen van het effect van te nemen beheersmaatregelen volgens arbeidshygienische strategie
  • Combined Shape Opstellen Plan van Aanpak (PvA) en verwerking in overzichtelijke (management)rapportages

U kunt uw ChemRADE licentie op ieder moment uitbreiden met deze of andere optionele modules. Vul onderstaand formulier in om hierover contact met ons op te nemen.

  • Op dit formulier is onze privacyverklaring van toepassing.

Contact opnemen