ECETOC-TRA module

De ECETOC-TRA module van ChemRADE bevat de rekenregels (het algoritme) van het ECETOC-TRA worker exposure model (version 3.1). Met dit gevalideerde model kunt u niet alleen de risico’s door inademing maar ook de risico’s door huidblootstelling aan gevaarlijke stoffen schatten. Dit model wordt in Europa, in het kader van de REACH regelgeving, zeer veel toegepast.

Huidblootstelling

Een belangrijk pluspunt van het ECETOC-TRA model is dat dit het enige gevalideerde model is waarmee een kwantitatieve schatting van zowel de inhalatie- als de huidblootstelling uitgevoerd kan worden.  Het karakteriseren van de risico’s ten gevolge van huidblootstelling is een verplicht onderdeel binnen zowel de Arbowet als REACH.

REACH

Een andere belangrijke reden om de ECETOC-TRA module van ChemRADE te gebruiken is dat bij het overgrote deel (naar schatting meer dan 90%) van de risicobeoordelingen die in het kader van de Europese REACH wetgeving zijn uitgevoerd, het ECETOC-TRA model is gebruikt.

Dit is zeer relevant voor u bij het uitvoeren van de zogenoemde onsite use compliance check, die u uitvoert om aan te tonen dat uw gebruik van gevaarlijke stoffen ook conform de REACH wetgeving veilig is. Het ECETOC-TRA model speelt hierin een cruciale rol omdat uw leverancier dit model heeft gebruikt bij het opstellen van de zogenaamde safe use instructions die u moet opvolgen. Lees meer over deze onsite use compliance check op de pagina van de REACH-module  van ChemRADE.

Lees verder
De voordelen
  • Combined Shape Berekenen van risico's met een gevalideerd en erkend schattingsmodel
  • Combined Shape Kwantitatieve beoordeling van risico's door huidblootstelling aan gevaarlijke stoffen
  • Combined Shape Ondersteuning bij "use compliance checks" in het kader van REACH
  • Combined Shape Voorkomen van dubbel werk bij REACH gerelateerde beoordelingen

U kunt uw ChemRADE licentie op ieder moment uitbreiden met deze of andere optionele modules. Vul onderstaand formulier in om hierover contact met ons op te nemen.

  • Op dit formulier is onze privacyverklaring van toepassing.

Contact opnemen