Projecten module

De projecten module van ChemRADE helpt u bij het beoordelen van de blootstelling bij een combinatie van verschillende taken en bij het berekenen van de gesommeerde blootstellingsindex bij blootstelling aan oplosmiddelen.   Met deze module kunt u tevens vóóraf doorrekenen wat de blootstelling zal zijn bij onderhoudsstops, nieuwe productieprocessen, aanpassingen in de bedrijfsvoering  of vervanging  van (CMR-)stoffen.

Gecombineerde blootstelling

Schattingsmodellen geven een beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen per taak.  In de praktijk voert een werknemer op een werkdag vaak meerdere taken uit. De Projectenmodule helpt u om de werkdagblootstelling aan een stof bij een combinatie van verschillende taken snel en eenvoudig te berekenen.

Ook wanneer een werknemer wordt blootgesteld aan een combinatie van stoffen  die vergelijkbare nadelige gezondheidseffecten kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld oplosmiddelen, dient de gecombineerde blootstelling te worden berekend volgens de additieregel. Dit resulteert in de zogenaamde gesommeerde blootstellingsindex.  De Projectenmodule van ChemRADE helpt bedrijven bij het berekenen van de blootstellingsindex (BI) bij blootstelling aan een combinatie van oplosmiddelen.

Specifieke situaties

Wilt u al op de tekentafel weten wat de gezondheidsrisico’s van een nieuw productieproces of een aanpassing in uw bedrijfsvoering zullen zijn, bijvoorbeeld als ondersteuning van u Taak Risico Analyse of Management of Change (MOC) procedure? Of hoe u er voor staat na het vervangen van CMR-stoffen? Ook hier biedt de projecten module uitkomst. Door eerder uitgevoerde beoordelingen op slimme wijze te combineren beoordeelt u op eenvoudige wijze de risico’s in de nieuwe situatie.

Lees verder
De voordelen
  • Combined Shape Beoordelen van de blootstelling bij een combinatie van verschillende stoffen
  • Combined Shape Berekenen van de gesommeerde blootstellingsindex (∑B.I.) bij blootstelling aan oplosmiddelen
  • Combined Shape In kaart brengen van het effect van uw vervangingsbeleid voor CMR-stoffen
  • Combined Shape Doorrekenen van risico’s in specifieke situaties zoals onderhoudsstops of bij veranderingen in uw bedrijfsvoering
  • Combined Shape Optimaliseren van Taak Risico Analyse of Management of Change procedures in uw bedrijf

U kunt uw ChemRADE licentie op ieder moment uitbreiden met deze of andere optionele modules. Vul onderstaand formulier in om hierover contact met ons op te nemen.

  • Op dit formulier is onze privacyverklaring van toepassing.

Contact opnemen