REACH module

De REACH-module helpt u om op efficiënte wijze te controleren of u voldoet aan de voorschriften voor veilig werken die u heeft ontvangen van uw leverancier. Deze voorschriften voor veilig werken (safe use instructions) staan in de bijlage van het uitgebreide VIB, ook wel extended-SDS genoemd. Als bedrijf dient u na ontvangst van een dergelijk uitgebreid VIB, binnen 12 maanden te controleren of er in uw bedrijf volgens deze voorschriften wordt gewerkt.

Extra werk tot het minimum beperkt

Deze use compliance check is een verplichting in het kader van REACH.  REACH schrijft voor dat producenten en leveranciers van chemische producten  voorschriften voor veilig werken (safe use instructions)  moeten op stellen en dat zij deze moeten communiceren met naar afnemers en gebruikers.

Naast de inspanningen die u in het kader van de Arbowet verricht rondom uw gevaarlijke stoffen heeft u dus een aantal extra verplichtingen vanwege de REACH-regelgeving.

Met onze REACH-module kunt u, conform REACH regelgeving, deze use compliance check op een efficiënte wijze uitvoeren.   Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reeds uitgevoerde risicobeoordelingen in ChemRADE. Dit voorkomt dubbel werk en beperkt uw administratieve last. Een unieke eigenschap van de ChemRADE software.

Lees verder
De voordelen
  • Combined Shape Met een paar simpele stappen controleert u of uw werknemers werken volgens de safe use instructions van uw leverancier (use compliance check)
  • Combined Shape Eenvoudige check of uw bedrijf voldoet aan de voorgeschreven milieu-maatregelen van uw leverancier
  • Combined Shape Gemakkelijk bijhouden van belangrijke informatie over extendedSDS-en, zoals ontvangstdatum, versienummer en leveranciersinformatie
  • Combined Shape Optimaal gebruik van het schattingsmodel ECETOC-Tra in ChemRADE, om aan te tonen dat u veilig werkt (scaling)

U kunt uw ChemRADE licentie op ieder moment uitbreiden met deze of andere optionele modules. Vul onderstaand formulier in om hierover contact met ons op te nemen.

 

  • Op dit formulier is onze privacyverklaring van toepassing.

Contact opnemen