WIK module

Met de WIK-module in ChemRADE kunt u moderne werkplekinstructiekaarten (WIKs) maken, die zijn afgestemd op de daadwerkelijke risico’s op de werkplekken in uw bedrijf. Daarnaast kunt u met deze module bedrijfsspecifieke instructies en beschrijvingen opnemen in de WIKs. Dit zorgt voor een betere herkenning en meer draagvlak bij de gebruiker op de werkvloer.

Voordelen voor uw werknemers

De tijd dat een werkplekinstructiekaart (WIK) een samenvatting is van het veiligheidsinformatieblad is voorbij.  De inspectie SZW verwacht dat werknemers werkinstructies krijgen die zijn afgestemd op het daadwerkelijke risico’s bij een bepaalde werkhandeling. Met de WIK-module kunt u snel en eenvoudig moderne, op risico’s gebaseerd e werkplekinstructiekaarten maken op basis van de kwantitiatieve risicobeoordelingen uit ChemRADE en de CLP informatie uit het betreffende SDS. In combinatie met de ChemRADE CLOUD module kunt u deze WIKs  bovendien eenvoudig beschikbaar stellen aan de mensen op de werkvloer. Hierdoor hebben uw werknemers altijd de beschikking over de meest actuele WIKs.

Lees verder
De voordelen
  • Combined Shape Werkplekinstructiekaarten (WIKs) die zijn afgestemd op de risico’s van de werkhandeling (in plaats van het gevaar van een stof)
  • Combined Shape Gebruik van pictogrammen en begrijpelijke werkinstructies in meerdere talen, wat zorgt voor een betere herkenning én meer draagvlak bij de gebruiker
  • Combined Shape Met een klik op de knop is een WIK geproduceerd, daardoor wordt handwerk sterk gereduceerd (terugverdientijd op arbeid binnen één dag)
  • Combined Shape Mogelijkheid om uw actuele WIKs direct beschikbaar te stellen aan medewerkers op de werkvloer met ChemRADE CLOUD

U kunt uw ChemRADE licentie op ieder moment uitbreiden met deze of andere optionele modules. Vul onderstaand formulier in om hierover contact met ons op te nemen.

  • Op dit formulier is onze privacyverklaring van toepassing.

Contact opnemen