Gecombineerde blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Nieuws   01-05-2019

Wij horen vaak dat het beoordelen van gezondheidsrisico’s door gecombineerde blootstelling als moeilijk en omslachtig wordt ervaren, en daardoor soms niet (goed) wordt uitgevoerd. Een gemiste kans, omdat hierdoor significante risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in uw bedrijf over het hoofd worden gezien.

 

De schattingsmodellen in ChemRADE helpen u om de blootstelling per activiteit (werkhandeling) op stofniveau te beoordelen. Echter, in de praktijk voert een werknemer op een werkdag vaak meerdere activiteiten met dezelfde stof uit. Ook deze werkdagblootstelling dient voldoende laag te zijn.

 

Daarnaast kunnen verschillende stoffen bij blootstelling dezelfde gezondheidseffecten veroorzaken, zoals hoofdpijn en duizeligheid in het geval van oplosmiddelen. Dat moet voorkomen worden.

 

Men spreekt in beide gevallen van ‘gecombineerde blootstelling’. Hoe bepaalt u op een efficiënte manier de risico’s van dit soort gecombineerde blootstellingen? Dit leest u in deze blog.

 

Werkdagblootstelling bepalen (bij meerdere taken met dezelfde stof)

Wanneer op een werkdag meerdere taken worden uitgevoerd met producten die dezelfde stof bevatten, dan dient ook de totale  werkdagblootstelling aan de betreffende stof beneden de 8-uurs grenswaarde te blijven. U bepaalt dit door de risicoratio’s van de verschillende taken met de betreffende stof bij elkaar op te tellen: ∑RR (taken).

 

De risico’s zijn voldoende beheerst als de uitkomst van deze gesommeerde blootstellingsindex kleiner is dan 1. Is deze blootstellingsindex hoger dan 1? Dan dient u aanvullende beheersmaatregelen te nemen volgens de arbeidshygiënische strategie.

Additieregel toepassen (bij meerdere stoffen met dezelfde werking)

Wanneer stoffen dezelfde gezondheidseffecten kunnen veroorzaken dient u de zogenoemde ‘additieregel’ toe te passen. Bekende voorbeelden zijn organische oplosmiddelen (bijv. xyleen of tolueen), die schadelijk zijn voor de hersenen en het zenuwstelsel (ofwel neurotoxisch zijn) of zuren en basen, die irriterend zijn voor de luchtwegen en huid.

 

De additieregel houdt in dat alle daggemiddelde risicoratio’s voor stoffen met een vergelijkbaar effect bij elkaar worden opgeteld: ∑RR (stoffen). Deze gesommeerde blootstellingsindex moet eveneens lager zijn dan 1.

 

Beoordeling gecombineerde blootstelling uitvoeren met Chemrade®.

De Projecten functionaliteit in Chemrade® is speciaal ontwikkeld voor het beoordelen van gecombineerde blootstellingen. Deze functionaliteit helpt u zowel bij het bepalen van de werkdagblootstelling bij meerdere taken met dezelfde stof, als bij de toepassing van de additieregel bij blootstelling aan oplosmiddelen.

 

Wilt u deskundige ondersteuning? De adviseurs van Chemrade hebben ruime ervaring in het uitvoeren van risicobeoordelingen van gevaarlijke stoffen met schattingsmodellen, blootstellingsmetingen in lucht en urine, opstellen van CMR-registraties, het maken van een meetplan voor gevaarlijke stoffen en advisering rondom uw PAGO/PMO. Meer weten? Kijk dan op onze website en neem gerust contact met ons op!

 

Webinar ‘Gecombineerde blootstelling’ (kosteloos)

Wilt u in detail weten hoe u risicobeoordelingen uitvoert in situaties met gecombineerde blootstelling? En hoe de Chemrade software hierbij kan helpen? Schrijf je dan in voor onze kosteloze webinar over ‘Gecombineerde blootstelling’ op dinsdag 29 september a.s. of neem contact met ons op voor een vrijblijvende webdemonstratie!

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over Chemrade?
Neem contact op met één van onze experts
Bel 024-3628830
Contact

Stuur ons een reactie

Vul onderstaande velden in en wij reageren indien mogelijk


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor uw bericht.