Ons team bestaat uit junior- en senior consultants met veel praktijkervaring binnen de arbeidstoxicologie, arbeidshygiëne en gezondheidswetenschappen. Bekijk hieronder de persoonlijke profielen van onze medewerkers.

Joost van Rooij

Joost van Rooij

Senior consultant

Toxicoloog met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van arbeidshygiënisch en toxicologisch onderzoek en advies.

Expertise
Risicobeoordeling chemische stoffen, biologische monitoring, huidopname chemische stoffen, REACH blootstellingsbeoordeling werknemers en consumenten, afleiden grenswaarden & DNEL’s, historische blootstellingsschattingen (claims)

Opleiding
BSc, Biology- Radboud University,
MSc Toxicology, Environmental Science, Nature Conservation- Radboud University & Wageningen University
PhD Toxicology

Lees meer op LinkedIn

Daan Huizer

Daan Huizer

Senior consultant

Arbeidshygiënist met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van arbeidshygiënisch en toxicologisch onderzoek en advies.

Expertise
Modelleren chemische blootstelling (PBPK), onzekerheidsanalyse, statistische analyses, biologische monitoring, REACH exposure modellen

Opleiding
BSc, Environmental Science- Wageningen University.
MSc, Occupational and Environmental Health- Wageningen University

Lees meer op LinkedIn

Cornelis van Loon

Cornelis van Loon

Junior consultant

Biomedisch wetenschapper met ervaring op het gebied van arbeidshygiënisch en -toxicologisch advies.

Expertise
Opstellen en beheren register gevaarlijke stoffen, CMR-registratie, werkplekinventarisaties, chemische risicobeoordeling, afleiden grenswaarden.

Opleiding
BSc, Biomedical Sciences, General- Radboud University
MSc, Biomedical Sciences, Toxicology (major) – Consultancy (profile) – Human and Environmental Risk Assessment (HERA, track)- Radboud University

Lees meer op LinkedIn

Max Hennekes

Max Hennekes

Junior consultant

Biomedisch wetenschapper met ervaring in het uitvoeren van blootstellingsmetingen en beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de werkomgeving.

Expertise
Opstellen en beheren register gevaarlijke stoffen, werkplekinventarisaties, chemische risicobeoordeling, meten van blootstelling op de werkplek.

Opleiding
BSc, Biomedische wetenschappen, Universiteit Utrecht
MSc, Toxicology and Environmental Health, Institute for Risk Assessment Sciences – Utrecht University.

Lees meer op LinkedIn

Jolinde Kettelarij

Jolinde Kettelarij

Consultant

Biomedisch wetenschapper met meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van arbeidshygiënisch onderzoek.

Expertise
Huidblootstelling aan (allergene) metalen, biologische monitoring, meten van blootstelling op de werkplek.

Opleiding
BSc, Biomedical Sciences, General- Radboud University
MSc, Biomedical Sciences, Occupational and Environmental Health (major), Toxicology (minor), Consultancy (profile)- Radboud University
PhD, Medical Sciences- Karolinska Institutet (Stockholm, Sweden)

Lees meer op LinkedIn