Automatisch koppelen aan de Chemrade Stoffendatabase

Nieuws   19-10-2021

Veel van onze klanten maken gebruik van de Chemrade Stoffendatabase. Binnenkort zal het mogelijk zijn om met één klik op de knop stoffen uit een bedrijfsaccount te koppelen aan de Chemrade Stoffendatabase. Deze database bevat ongeveer 5000 stoffen, waarvan de fysisch-chemische eigenschappen, H-zinnen en grenswaarden beschikbaar zijn en periodiek worden ge-update. Daardoor hoeven klanten deze informatie niet zelf op te zoeken en kunnen zij veel tijd besparen. Het koppelen van stoffen uit een bedrijfsaccount aan de stoffendatabase wordt nu nog eenvoudiger. In het stofoverzicht komt een nieuwe kolom met een knop die verschijnt wanneer deze stof met hetzelfde CAS- en EG-nummer en dezelfde aggregatietoestand ook voorkomt in de stoffendatabase. Door op deze knop te klikken wordt deze stof uit het account automatisch gekoppeld aan de Chemrade Stoffendatabase. Als de informatie van een stof uit het account slechts gedeeltelijk overeenkomt met stoffen uit de Chemrade Stoffendatabase, worden deze stoffen zichtbaar als een stof bewerkt wordt. Op deze manier kunnen bedrijven zelf beslissen of de stof wel of niet gekoppeld moet worden aan de Chemrade Stoffendatabase.