Deelname Nederlandse Arbeidsinspecteurs aan Chemrade Masterclasses

Nieuws   14-02-2022

We zijn erg trots op het feit dat meer dan 10 inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie zich hebben aangemeld voor onze Chemrade Masterclasses Chemical Risk Assesment. Deze serie van elf online masterclasses doorlopen het hele traject van risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen: van strategie, via blootstellingsschatting met modellen, blootstellingsmetingen, biologische monitoring, gezondheidsbewaking, tot compliance testing en beheersmaatregelen. In elke masterclass geeft dr. Joost van Rooij, Chief Science Officer (PhD, geregistreerd toxicoloog, senior occupational hygiënist en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne), een kort overzicht van

de state-of-the-art kennis, issues, handige tools/oplossingen en voorbeelden uit de praktijk.