Masterclass 3. Occupational Exposure Limit Values

Masterclass   20 april 2023

Een belangrijk element van risicobeoordeling van gevaarlijk stoffen is de werkplekgrenswaarde van een stof. Aan de grenswaarde wordt getoetst of u compliant bent en de gezondheidsrisico’s voldoende heeft beheerst.  Grenswaarden zijn er in vele soorten en maten: DNELs, DMELs, SCOELs, BOELs, IOELs, TLVs, MAK, BEIs etc. Anderzijds zijn er ook stoffen waarvoor helemaal geen grenswaarde beschikbaar is. Deze masterclass geeft inzicht in hoe grenswaarden worden afgeleid, goede informatiebronnen/websites, handvatten voor selectie, een eenvoudige methodiek voor afleiding van tentatieve grenswaarden en voorbeelden uit de praktijk.  

 

Deze masterclass is de derde van de Chemrade Masterclasses Chemical Risk Assessment, speciaal ontwikkeld voor klanten, partners en goede werkrelaties van Chemrade die hun kennis over Chemical Risk Assessment willen verdiepen en actualiseren. Aan deze masterclass zijn geen kosten verbonden. Elke masterclass kan ook apart worden gevolgd. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. De masterclasses worden zowel in het Nederlands als Engels gegeven. Dr. Joost van Rooij, Chief Science Officer (PhD, geregistreerd toxicoloog en senior occupational hygienist) staat garant voor de inhoud van de masterclasses. 

 

Datum en aanmelden

Deze masterclass wordt gegeven op donderdag 20 april van 13:00 tot 14:00 CEST. U ontvangt voorafgaand een link en toegangscode, waarmee u deze masterclass online kunt volgen.

Voor Engelstalige collega’s wordt dit webinar op dezelfde dag eveneens in het Engels gehouden. Meld je hier aan.