Welkom Nina Kooijman

Nieuws   01-02-2021

Van februari t/m juli doet Nina Kooijman haar afstudeerstage gaan bij Chemrade Software. Zij zit in de eindfase van de master Biomedical Sciences aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In haar afstudeerstage focust zij zich vooral op de kant van de farmacologie en toxicologie, met als profiel consultancy. Tijdens haar afstudeerstage doet zij onderzoek naar welke kennis en vaardigheden essentieel zijn voor de HSE-afdelingen van bedrijven om te kunnen voldoen aan het 4-stappenplan van SZW. Dit zal zij vervolgens toetsen aan de praktijk.

 

Meer over Nina