Terugblik eerste Masterclasses Chemical Risk Assessment

Masterclass, Nieuws   12-05-2021

Op 25 februari 2021 zijn de Chemrade Masterclasses Chemical Risk Assessment gestart. Deze masterclasses zijn exclusief ontwikkeld voor klanten, partners en goede werkrelaties van Chemrade die hun kennis over Chemical Risk Assessment willen verdiepen en actualiseren. De eerste drie masterclasses hebben inmiddels plaatsgevonden. 

In de eerste masterclass schetste Joost van Rooij (PhD) de EN 689 die de basis vormt voor de masterclasses, omdat deze de strategie beschrijft voor het uitvoeren van risicobeoordelingen binnen uw bedrijf. 

EN 689 uitsnede 111908773397

In de tweede en derde masterclass werd ingegaan op het onderdeel 'Basic Characterization' van de EN 689 (zie bovenstaande figuur). Om de blootstelling van werknemers te schatten is het van belang om  alle producten en stoffen die bedrijven gebruiken te inventariseren en de bijbehorende safety-data-sheets te beheren. Verder moet informatie over deze producten en stoffen worden vastgelegd. Ten slotte dienen werkplek- en activiteitenkarakteristieken te worden vastgelegd.

Naast gevaarseigenschappen is het van belang om werkplekgrenswaarden van de stoffen vast te leggen. Dit was de focus van de derde masterclass. Hierin ging Joost van Rooij dieper in op welke typen grenswaarden er zijn en hoe je de juiste grenswaarden kunt vinden. Ten slotte gaf hij aan wat je kunt doen als er geen grenswaarden voor een stof beschikbaar zijn.

In mei tot en met juli staan zes nieuwe masterclasses gepland. In mei en juni volgen drie masterclasses over blootstellingsmodellen. Hierin wordt dieper ingegaan op het EcetocTRA model, Stoffenmanager exposure model en ART-model. In juni en juli staan drie masterclasses gepland over het uitvoeren van blootstellingsmetingen. De eerste gaat over het doen van metingen in de lucht, de tweede over biomonitoring en de derde over PAGO/PMO. Klik hieronder om je voor deze masterclasses aan te melden!